NVVE kiest Cayentis als implementatiepartner voor CRM

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maakt zich sterk voor een individuele keuzevrijheid aan het einde van het leven en een optimale uitvoering van de euthanasiewet. De recente media-aandacht heeft niet alleen voor een grote landelijke bekendheid van de vereniging gezorgd, maar maakt ook dat de werkwijze en processen van de vereniging extra kritisch bekeken worden. Mede daarom heeft de NVVE de wens om de registratie van en communicatie met de leden en andere relaties verder te professionaliseren, onder meer door de inzet van een professioneel CRM systeem. Dit CRM systeem zal middels een portal ontsloten moeten worden voor leden en consulenten en zal gekoppeld moeten worden aan AccountView, het financiële systeem van de NVVE.

Cayentis implementeerde eerder het Microsoft Dynamics CRM systeem al bij tal van grote ledenorganisaties, waaronder de Abvakabo, De Trans, Focwa en Bionext. Op basis van de in deze implementaties opgedane kennis en ervaring beschikt Cayentis over een direct-inzetbare basisinrichting voor ledenorganisaties, waarin onder meer voorzien is in zaken als lidmaatschapsstatus, inning van contributie en ledencommunicatie. Bij dit laatste moet niet alleen gedacht worden aan bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven en het organiseren van evenementen, maar ook aan zogenaamde ‘event driven’ communicatie, waarbij een handeling van een lid (bijvoorbeeld een bezoek aan de website) automatisch kan leiden tot het verstrekken van bepaalde informatie.

Tenslotte sprak de NVVE bijzonder aan dat et het CRM Hugger integratieplatform van Cayentis het realiseren van complexe koppelingen gereduceerd wordt tot eenvoudige configuratie.