OTIB kiest voor Cayentis

OTIB is een opleidings- en ontwikkelfonds voor installatiebedrijven. Met 10.000 werkgevers en 130.000 werknemers is deze branche enorm groot in Nederland. OTIB helpt werkgevers en werknemers om bij te blijven in de snelle ontwikkelingen in hun vakgebied. Om dit te realiseren faciliteert of organiseert OTIB bijeenkomsten en opleidingen om deze kennis op peil te krijgen of te houden.

Voor OTIB is het een uitdaging om eenduidig alle relaties en rollen die er zijn tussen werkgevers, werknemers en leveranciers centraal vast te leggen. Met de implementatie van Dynamics zal OTIB de beschikking krijgen over een systeem waarin evenementen, aanbod, deelname en communicatie (zoals gespreksverslagen) centraal vastgelegd kunnen worden. Daarbij horen ook de realisatie van betrouwbare koppelingen met leveranciers van data, waaronder de data van MN, de pensioen/verzekeringsmaatschappij voor de technieksector.

Hiervoor zal de CRM Hugger ingezet worden, zie ook www.crmhugger.com.